شعر تا قیامت مریم حیدر زاده

مجموعه: فیلم و سریال
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • شعر تا قیامت مریم حیدر زاده
 •  

   

  گفت گو

   

  من میگم بهم نگاه کن
  تو میگی که جون فدا کن
  من میگم چشات قشنگه
  تو میگی دنیا دو رنگه
  من میگم چه قدر تو ماهی
  تو میگی اول راهی
  من میگم بمون همیشه
  تو میگی ببین نمیشه
  من می گم خیلی غریبم
  تو میگی نده فریبم
  من میگم خوابت رو دیدم
  تو میگی دیگه بریدم
  من می گم هدف وصاله
  تو ولی میگی محاله
  من میگم یه عمره سوختم
  تو میگی قلبم رو دوختم
  من میگم چشمات و وا کن
  تو میگی من و رها کن
  من میگم خیلی دیوونم
  تو میگی آره می دونم
  من میگم دلم شکسته ست
  تو میگی خوب میشه خسته ست
  من میگم بشین کنارم
  تو میگی دوستت ندارم
  من میگم بهم نظر کن
  تو ولی میگی سفر کن
  من میگم واسم دعا کن
  تو میگی نذر رضا کن
  من میگم قلبم رو نشکن
  تو میگی من می شکنم من ؟
  من میگم واست می میرم
  تو میگی نمی پذیرم
  من میگم شدم فراموش؟
  تو میگی نه ، رفتم از هوش
  من میگم که رفتم از یاد ؟
  تو میگی نه مرده فرهاد
  من میگم باز شدی حیروون ؟
  تو میگی بیچاره مجنون
  من میگم ازم بریدی ؟
  تو می پرسی نا امیدی ؟
  من میگم واسم عزیزی
  تو میگی زبون میریزی؟
  من میگم تو خیلی نازی
  تو میگی غرق نیازی
  من میگم دلم رو بردی
  تو میگی به من سپردی ؟
  من میگم کردم تعجب
  تو میگی دیگه بگو خب
  من میگم تنهایی سخته
  تو میگی این دست بخته
  من میگم دل تو رفته
  تو میگی هفت روزه هفته
  من میگم راه تو دوره
  تو میگی چاره عبوره
  من میگم می خوام بشم گم
  تو میگی حرفای مردم ؟
  من میگم نگذری ساده ؟
  تو میگی آدم زیاده
  من میگم دل به تو بستن ؟
  تو میگی اینقده هستن
  من میگم تنهام میذاری ؟
  تو میگی طاقت نداری ؟
  من میگم خدا به همرات
  تو میگی چه تلخه حرفات
  من میگم اهل بهشتی
  تو میگی چه سرنوشتی
  من میگم تو بی گناهی
  تو میگی چه اشتباهی
  من میگم که غرق دردم
  تو میگی می خوام بگردم
  من میگم چیزی می خواستی ؟
  تو میگی تشنمه راستی
  من میگم از غم آبه
  تو میگی دلم کبابه
  من می گم برو کنارش
  تو میگی رفت پیش یارش
  من میگم با تو چیکار کرد ؟
  تو میگی کشت و فرار کرد
  من میگم چیزی گذاشته ؟
  تو میگی دو خط نوشته
  من میگم بختش سیاهه
  تو میگی اون بی گناهه
  من میگم رفته که حالا
  تو می گی مونده خیالا
  من میگم می آد یه روزی
  تو میگی داری می سوزی
  من میگم رنگت چه زرده
  تو می پرسی بر میگرده ؟
  من میگم بیاد الهی
  تو میگی که خیلی ماهی
  من میگم ماهت سفر کرد
  تو میگی تو رو خبر کرد ؟
  من میگم هر کی با ماهش
  تو میگی بار گناهش؟
  من میگم تو بی وفایی
  تو میگی بریم یه جایی
  من میگم دلم اسیره
  تو میگی نه خیلی دیره
  من میگم خدا بزرگه
  تو میگی زندگی گرگه
  من میگم عاشق پرنده ست
  تو میگی معشوق برنده ست
  من میگم به روزها شک کن
  تو میگی بهم کمک کن
  من میگم خدانگهدار
  تو میگی تا چی بخواد یار
  من میگم که تا قیامت
  برو زیبا به سلامت
  پشت تو آب نمی ریزم
  که نروندت عزیزم

   

   


  http://www.cooldownload.ir/شعر-تا-قیامت-مریم-حیدر-زاده.html

  کلمات کلیدی : ، ؟ آب آبه آد آدم آره از ازم اسیره اشتباهی الهی امیدی اهل اول اون این اینقده با بار باز ببین بختش بخته بخواد بر بردی برنده برو بریدم بریدی بریم بزرگه بستن بشم بشین بمون به بهشتی بهم بگردم بگو بی بیاد بیچاره تا تشنمه تعجب تلخه تنهام تنهایی تو جایی جون حالا حرفات حرفای حیروون خب خبر خدا خدانگهدار خسته خط خوابت خواستی خوام خوب خیالا خیلی داری دردم دست دعا دل دلم دنیا دو دوختم دوره دوستت دونم دیدم دیره دیوونم دیگه راستی راه راهی رضا رفت رفتم رفته رنگت رنگه رها رو روزه روزها روزی ریزم زبون زرده زندگی زیاده زیبا ساده ست سخته سرنوشتی سفر سلامت سوختم سوزی سپردی سیاهه شدم شدی شعرتاقیامتمریمحیدرزادهشعرتاقیامتمریمحیدرزاده شک شکسته شکنم طاقت عاشق عبوره عزیزم عزیزی عمره غرق غریبم غم فدا فرار فراموش؟ فرهاد فریبم قدر قشنگه قلبم قیامت ماهت ماهش ماهی مجنون محاله مردم مرده معشوق من مونده می میذاری میرم میریزی؟ میشه میگرده میگم میگی نا نازی ندارم نداری نده نذر نروندت نشکن نظر نمی نمیشه نه نوشته نگاه نگذری نیازی هدف هر هستن هفت هفته همرات همیشه هوش و وا واست واسم وصاله وفایی ولی پذیرم پرسی پرنده پشت پیش چاره چشات چشمات چه چی چیزی چیکار کبابه کرد کردم کشت کمک کن کنارش کنارم که کی گذاشته گرگه گفت گم گناهش؟ گناهه گناهی گو گی یاد یار یارش یه

   

  

  مرورگر گوگل کروم

  دانلود برنامه Telegram

  سلفی بازیگران

  شکر پنیر

  خوشتیپ ترین مرد

  

  فال تاروت

 • دانلود فیلم | دانلود سریال
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :